!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen och ansvarsområden 2018/2019.

 

Styrelsen Brf Allén 2018/2019.

Vill du komma i kontakt med styrelsen, maila oss på nedanstående e-mailadresser.

Du kan nå styrelsen på brf.allen@hotmail.com

Du kan även ringa någon av oss i styrelsen.

 

Ordförande:

Thomas Adolfson, Port 73.

fam.adolfson@telia.com

tel.0768-657275.

 

Vice Ordförande:

AdmirMurtic, Port 67.

admmu30@hotmail.com

tel.0705-692664.

 

Sekreterare:

Camilla Edman.

miltneth@gmail.com

tel. 0703-964575.

 

Vice Värd / Ledamot:

Michael Wiklander, Port 73.

aero95power@hotmail.com

tel.0709-994444.

 

Ledamot: Frida Wickström, Port 69.

fridaa_w@hotmail.com

tel. 0730-255708.

 

Ledamot: Ulf Nilsson , Port 67.

fuffens61@hotmail.com

tel. 0706-486386.

 

Revisor: Cecilia Gullman.

Revisorsuppleant: Susanne Wieselgren.

 

 

Styrelsens ansvarsområden Brf Allén 2018/2019.

Vi i styrelsen har delat upp ansvarsområdena enligt nedan.

 

Ordförande: Thomas Adolfsson.

Leder månadsmöten/Ekonomi / Avtalsfrågor

/ Attest av fakturor / Posten / Flaggning / Ansvarig för p-platser och kösystem för p-platser

 

Vice ordförande: Admir Murtic.

Ekonomi / Attest av fakturor / Avtalsfrågor / Offerter

 

Sekreterare: Camilla Edman.

Skriva protokoll / Ansvara för anslag / Föreningsarrangemang              

 

Ledamot: Michael Wiklander / Vice Värd.

Ansvarig för föreningens mark och lokaler / Vicevärd / HSB kontakt / Namnändringar / Postboxar / Nya medlemmar / Uppdatering av hemsidan / Brandskydd och brandvarnare / Felanmälan / Portkoder.

 

Ledamot:Ulf Nilsson.

Studieorganisatör / Föreningsdagardagar / Nya medlemmar / TVBredband

 

Ledamot: Frida Wickström.

Gästlägenhet / Föreningslokal / Föreningsdagar

 

HSB-Ledamot:

 

Drift och underhållssupport 2018/2019.

 Jonathan Kvarfordt / Drift värme och underhåll.