!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historia Brf Allén.

 

Historia om Brf Allén, hur den kom till och om de femtio år som gått sedan Byggnadsfirma Birger Andersson färdigställde vårt hus våren 1961.

Under våren och sommaren 1961 var det så dags att flytta in i vårt nybygge. Det var faktiskt några år försenat för Allén skulle byggas samtidigt med Bergslaget. Varför det inte blev så, kan nog igen svara på i dag. Nytt och fint på alla sätt till att börja med, men under den första vintern började mystiska saker hända med fasaden. Det dök upp sprickor på utsidan och i lägenheterna började tapeter spricka och ett allmänt gny började höras bland de nyinflyttade. Nu utbryter en juridisk strid mellan fyra parter, HSB Central i Stockholm, HSB Norrköping, Byggf. Birger Andersson och leverantören av byggmaterial. Striden varade, hård och länge, ända till år 1970. I november överlämnade HSB Norrköping fastigheten till Brf Allén och den förvaltningsstyrelse som varit blev ordinarie styrelse.

I början på 70-talet fick fasaden annat utseende. Den grå putsen täcktes med  gröna sidiplattor, inte i syfte att isolera, nej det var för att dölja den fula grå fasaden. Nästa förändring var att  våra gasspislar blev utbytta mot för den tidens moderna elspisar. Det ställde till lite problem för en del husmödrar, omställningen från gas till el var i vissa fall inte populär. Under åren som följde kom en del småskavanker i lägenheterna som fixades på reklamation.

Fjärrvärme blev sedan den stora frågan, detta var under åttiotalet. Föreningen, tillsammans med Bergslaget beslutade att så snabbt som möjligt installera den samma. I och med det var det ett måste att Allén skaffade en egen värmecentral, då kunde föreningen ha bättre koll på värmekostnaden. Tidigare hade kostnaden för värme varit gemensam med Bergslaget och uppdelad procentuellt, nu blev det lättare med enskild mätning.

När vår fastighet byggdes var byggnormerna inte så omfattande när det gällde isolering av våtutrymmen. Därför visade det sig att våra badrum inte var vad de borde vara när det gällde isolering. Vad göra, jo 1991 renoverade föreningen samtliga badrum med nya ytskickt och golven fick en bättre avrinning, samt nya golv brunnar. Det var nu inte bara badrummen som var dåligt isolerade, vad göra? Efter långa förhandlingar hösten 1996 började planerna på stor renovering ta form. Renoveringen av fastigheten började tidigt våren 1997 och det var inte lite som skulle göras. Helt ny fasad med ordentlig isolering och fasadtegel samt nya fönster. Helt ny dränering samt ny isolering av grunden. Även den yttre miljön genomgick stor förändring, alla markytor fick ny beläggning och ny kantsten lades runt rabatter och planteringar. Under våren 98 byttes hela planteringen mot gatan ut med nya buskar och blommor.

Under 2000-talet fortsatte förbättringen av fastighetens status. Gemensam elmätning genomfördes 04-05 vilket innebar att elen ingår i avgiften för lägenheten. Stambyte eller renovering av stammar och rörstick, ja det var frågan. Det blev renovering. Arbetet med stammar och rör-stick i lägenheter påbörjades 05 och var färdigt några veckor in på 06. Balkongerna behövde lagas vilket också gjordes och samtidigt byttes de gamla räckena ut. Något som måste med när det gäller status.2010 tillkom en uteplats som är mycket fin och välplanerad. Men invändigt då?Under hösten 2010 har nya säkerhetsdörrar installerats, säkerhetsklassen på dörrarna är mycket  hög. De stänger även ute det mesta ljudet från trapphuset. När nu det blev nya dörrar målades trapphusen om i ljusare färg för att passa till färgen på dörrarna.2011 har föreningen  iordningställt ett gästlägenhet för medlemmarna samt målat källargångarna.

Bilden ovan visar målare från Palms Måleri i Norrköping som målar Brf Alléns logotype i våra uppgångar.