!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage/p-plats

P-platser & Garage

För att få hyra p-plats/garageplats måste du vara skriven och ha postadressen på Bergslagsgatan 67-75. Du måste även stå som registrerad ägare på fordonet.

Du som hyr ett garage ska använda det till ditt fordon!

Styrelsen har rätt att besikta alla garage utan föranmälan för hyrestagaren! 

Uppdagas det att garaget används som förråd upphör uthyrningskontraktet omedelbart.

Du måste stå som registrerad ägare på fordonet för att kunna tilldelas en parkeringsplats/garageplats samt att fordonet ska använda p-platsen en regelbundet.

Om du som boende inte står som registrerad ägare på fordonet så tilldelas du inte parkeringsplats/garageplats. Parkeringsplatsen tillfaller då nästa bostadsrättsinnehavare på listan.

Det är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare att se till att du äger och är registrerad ägare på fordonet när du ska tilldelas den lediga p-platsen/parkeringsplatsen.

Uppdagas det att du som hyr parkeringsplats/garageplats inte står som ägare på fordonet så sägs parkeringsplatsen/garageplatsen upp omedelbart.

Uppdagas det att hyrestagaren ej äger ett fordon upphör uthyrningskontraktet!

Samtliga parkeringsplatser samt garage är till för att användas inom föreningen. Utlåning av parkeringsplats eller garage till utomstående är ej tillåten.

Används inte parkeringsplatsen eller garaget så har man möjlighet att hyra ut platsen till någon boende i föreningen. Det är ej tillåtet att låta obehörig utifrån föreningen nyttja parkeringen.

Det är tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats till annan boende i max12-månader vid tex arbete, studier på annan ort. Vid uthyrning av lägenheten i andra hand så medföljer inte ev parkering/garage med i andrahandsuthyrning.

Vid åkerkan som borrning, tex vid montering av hyllor mm så ansvarar hyrestagaren att åtgärda detta när garage sägs upp.

 

NYA GARGEPRISER FROM 2017.02.01

Garageplats (mindre) 300kr/mån

Garageplats (större) 350kr/mån.

Nya fakturor skickas ut under januari.

 

Parkeringsplats med elstolpe.

Godkänd utrustning för motorvärmare / kupévärmare krävs. Installation endast med godkänt kablage. Skador som uppkommer på parkeringsstolpe, timer ansvarar hyrestagaren för.

Parkeringsplats på baksidan med elstolpe kostar 200kr/månaden.

 

Parkeringsplats.

Parkeringsplats på framsidan kostar 150kr/månaden. 

Du som hyrestagare ansvarar själv för snöröjning av parkeringsplatsen på framsidan. Snöredskap finns i källaren!

 

Serviceparkering.

Serviceplatsen är till för Hsb och hantverkare som utför arbete i bostadsrättsföreningen.

All annan parkering och användande av serviceplatsen är förbjudet. Platsen bevakas av parkeringsbolaget Q-Park. 

Vänligen kontakta styrelsen om du som bostadsrättsinnehavare har hantverkare på besök som behöver utnyttja serviceplatsen.

 

Vill du ställa dig i kö till parkeringsplats?

Kontakta

Vice värd Michael Wiklander 0709-994444

Det går även bra att skicka sms!

Anmälan till parkering / garagekön gäller från datumet som anmälan görs till ovanstående Vice värd, alltså inte från inflyttsdatumet.

Ingen anmälan sker via automatik, det är upp till den enskilde boende att anmäla och kontrollera att denne finns med på listan. 

För att kunna ställa sig i p-plats/garage kö så måste du som bostadsrättsinnehavare stå som ägare en bil.

Det är inte tillåtet att stå i kö utan ägandeskap av bil.

 

KÖLISTOR TILL PARKERINGSPLATSER & GARAGE.

Hittar du på fliken nedan denna flik i listen till vänster, dessa uppdateras när förändring sker.

 

UTHYRNING AV PARKERINGSPLATS I 2:A HAND.

 Det är möjligt att hyra ut sin parkeringsplats i 2.a hand om man under en viss tid inte nyttjar sin parkeringsplats. Dock är maxtid satt till detta i 12månader.

 

Vid uthyrning av lägenhet i tex 2:a hand så tillfaller parkeringsplatsen den som står som först i parkeringskön enligt listor ovan. Parkeringplatsen går tillbaks till lägenhetsinnehavaren om och när 2:a handsuthyrningen upphör. Dock tidigast med 1månads uppsägning av parkeringsplatsen till den som hyr denna.

 

Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats till personen som hyr lägenhet i 2:a hand i föreningen.

Vid frågor kring detta vänligen kontakta

Vice Värd Michael Wiklander.

 telefon / sms 0709-994444

Uppdaterad 2017-07-09 av Styrelsen Brf Allèn Norrköping