!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renoveringar & Nycklar.

 

Innan du börjar renovera.

Ingrepp som medför reparationsbuller skall koncentreras till vardagar och får då utföras mellan 08.00 och 20.00. I den mån du måste arbeta med störande verksamhet under helger får detta ske mellan 08.00 och 18.00.

Ta hänsyn till dina grannar! 

Störs du av renoveringsoljud? Kontakta den som renoverar i första hand. Kontakta sedan styrelsen om inte trivselreglerna för renovering följs. 

Informerastyrelsen vid byte eller demolering av värmelement, ändring i bärande väggar, förändringar i elcentral, vvs-system och renovering av våtrum. Ritningar samt uppgifter om entreprenör ska bifogas.

Renovering skall utföras fackmannamässigt och följa gällande normer och regler.

Skriftlig anmälan till styrelsen krävs: Vid förändringar i lägenhetens el-system och förändring av planlösning (dvs ingrepp i ej bärande väggar). Ritning och uppgift om hantverkare ska bifogas anmälan.

 

Badrum.

Innan du renoverar ditt badrum måste du kontakta styrelsen. Ändras rördragning eller väggar vill vi dessutom ha en ritning över hur badrummet ska utformas och namn på hantverkaren som måste vara auktoriserad för arbeten i våtrum enligt BBV eller GVKs branschregler. Auktoriseringen krävs för att din hemförsäkring ska kunna täcka en eventuell vattenskada som annars kan bli mycket kostsam för dig personligen (detta har hänt). Ett absolut krav enligt våtrumsreglerna är att du byter golvbrunn och där rekommenderar vi PURUS golvbrunn ODEN som både är säker och lättstädad.

 

Relining.

Eftersom föreningens avloppsrör är relinade (ett nytt plaströr är gjutet inuti de gamla järnrören) får inte vinkelslip eller annan varm metod användas för att kapa avloppsrören när ny golvbrunn installeras (då smälter plaströret).

 

Nycklar & Lås.

Det är förbjudet att byta lås i bostadsrätten, om du som bostadsrättsinnehavare förlorat nycklar så ska detta anmälas till styrelsen.

Nya lägenhetsnycklar kan beställas mot en summa av 400kr/st. Beställning av nycklar görs hos styrelsen. Priset är ett självkostnadspris och samma som föreningen får betala för en skyddad nyckel i nyckelserie hos Låssmeden i Norrköping.

Bostadsrättsinnehavare faktureras via månadsvis, föreningen hanterar inga kontanter.

Då våra lås och nycklar ingår i ett låst ASEA system så är låsbyte utanför föreningen förbjuden. 

 

Lås & postboxar.

Postboxar tillhör Brf Allén, du som bostadsrättsinnehavare får inte byta lås på postboxar. Dessa postboxar tillhör ett märkt låssystem. Vill du som bostadsrättsinnehavare beställa extra nycklar så görs det till styrelsen.

Postboxnyckel 80kr/st.

Styrelsen har rätt att demontera felaktiga lås utan att informera bostadsrättsinnehavaren

 

 

 
 
 
 

Vill du veta mer om renovering av badrum kan du klicka på nedanstående länkar:

 

Byggkeramikrådets lista över godkända system
Säkra Våtrum – Branschregler för tätskikt i våtrum